Eralampi Varausehdot

Varaus ja maksuehdot
 
 
 

 
Kun varauksesta on sovittu asiakkaan kanssa hänelle lähetetään sähköpostilla tai postitse tilausvahvistus/lasku ja varauksen voimassaolo edellyttää että lasku on maksettu viimeistään eräpäivänä.
Laskun eräpäivä on normaalisti 30vrk ennen saapumista tai heti jos saapumiseen mökille on vähemmän kuin 30vrk tai jokin muu yhteisesti sovittu aika.
Vuokranantaja voi halutessaan vaatia että osa vuokrahinnasta on maksettava ennakkonamaksuna 20%vuokrahinnasta.
Jos vuokralainen ei maksa laskua eräpäivään mennessä on vuokranantajalla oikeus katsoa että varaus on peruuntunut ja antaa majoite toisen vuokralaisen käyttöön. 
Jos vuokralainen maksaa laskun myöhästyneenä on vuokranantajalla oikeus osoittaa hänelle joku muu majoite tai palauttaa vuokra ja periä siitä normaali toimistomaksu 25eur
 
Varauksen peruminen ja muuttaminen
 
Jos asiakas haluaa peruttaa tai muuttaa varausta tulee se tehdä kirjallisesti  tai sähköpostilla osoitteeseen eralampi@hotmail.fi 
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä kun tieto tulee Eralammelle.
Jos saapuminen jostain syystä estyy eikä asiakkaan kanssa saada sovittua jotain myöhäisempää korvaavaa ajankohtaa palautetaan asiakkaalle hänen maksamansa ennakko tai kokonaisvuokra summa vähennettynä toimistomaksulla 25eur.
Ruoka ja ohjelma palveluissa ei ennakkomaksua palauteta asiakkaalle jos tilatun palvelun alkamishetkeen on vähemmän kuin 7vrk tai jos aikaa on vähemmän kuin 30vrk kauppasumma palautetaan kokonaisuudessaan vähennyttynä toimistomaksulla 25eur.
 
Oleskelu Eralammella
 
Majoitustilat ovat asiakkaan käytettävissä saapumispäivästä klo. 14.00 lähtöpäivään klo. 12.00
Majoitustilat ja avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen saapuessaan sovittuna ajankohtana. Vuokraan sisältyy varatun kohteen käyttöoikeus varattuna ajankohtana.
Normaalit energiakulut, majoittumisessa ja ruuanlaitossa kuluvat polttopuut, patjat, tyynyt ja peitot sekä keittiövälineet sisältyvät vuokran hintaan.
Erilliset pesuaineet,vc ja talouspaperit eivät sisälly vuokran hintaan mutta majoitteessa mahdollisesti olevia kyseisiä tavaroita asiakkaalla on oikeus käyttää.
Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan mutta ne on mahdollista tilata vuokranantajalta varauksen yhteydessä.
Majoitteet luovutetaan asiakkaan käyttöön siivottuina ja asiakkaan tulee pois lähtiessään luovuttaa majoite siivottuna ja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle majoitteen loppusiivouksen jos siivous on laiminlyöty tai tehty puutteelisesti samoin kaikki rikki menneet astiat , keittiövälineet ja muut majoitteen irtonaiset ja kiinteät rakenteet jotka ovat vaurioituneet hänen toimestaan muuten kuin normaalin kulumisen tai käytön seurauksena. Vuokranantaja voi myös vaatia majoitteen loppusiivouksesta suoritettavaksi etumaksun joka palautetaan vuokralaiselle pois lähdön yhteydessä kun mökki on yhdessä tarkastettu ja todettu riittävän siistiksi.
Loppusiivouksen voi myös tilata tapahtuvaksi vuokranantajan toimesta jolloin hän voi periä siitä hinnaston mukaisen maksun
Mökissä tupakoiminen on kielletty. Piha-alueilla tupakoidessa tumpit on laitettava niitä varten oleviin säilytysastioihin.
Lemmikeiden tuomisesta majoitteeseen on sovittava vuokranantajan kanssa ja niiden jätökset on siivottava pois piha-alueelta ja laitettava yleisjätteen keräily paikkaan.
Jos asiakas havaitsee jonkun puutteen tai vian hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi vuokranantajalle.
Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita joita ei voida yhdessä todeta ei voida huomioida eikä vuokranantaja ole niistä korvausvelvollinen.
Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokrapalautukseen.
 
Ylivoimainen este
 
Eralampi ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä ( Forse majeure ), jostain luonnonilmiöstä, kuten myrskystä, sähkökatkosta, tulvasta tai jonkun villieläimen aiheuttamasta vahinkosta tai vaaratilanteesta.